Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

AHVENANMAA ( ÅLAND)

Finnisch - Deutsch

 

in einer freien Uebersetzung von Monika Kahle

 

 

Ahvenanmaa on Suomen

 

kuuluva saariryhmä ja autonominen maakunta, jolla on itsehallinto (oma parlamentti) ja oma lippu. Ahvenanmaa sijaitsee Ahvenanmeren itäpuolella ja Selkämeren eteläpuollea.

Ahvenanmaa ist eine zu Finnland gehörende Inselgruppe und autonome Landesprovinz, welche in Selbstverwaltung ( eigenes Parlament) und eigene Flagge besitzt.

Ahvenanmaa befindet sich vom Ahvenanmeeresseite westlich und von offener Meeresseite östlich.

 

Ahvenanmaan ilmasto on lämpimämpi kuin Manner-Soumen ilmasto. Vuoden keskiilmäpötilä + 6 astetta ja helmikuun -4 - 0 astetta.

Das Wetter auf Ahvenanmaaa ist wärmer als auf dem finnischen Festland. Die Jahresmitteltemperatur beträgt + 6 Grad Celsius und im Februar -4 -0 Grad Celcius.

Ahvenanmaaan ainoa virallinen kieli ruotsi. Ahvenanmalla asuu 26 766 ihmistä.

Heistä ruotsinkielisiä on 92 % ja suomenkielisiä 5 %. Ulkomaalaisia oli vuonna 2005 1 627 hekeä eli 6,1 %.

Auf Ahvenanmaa einzigste offizielle Sprache ist Schwedisch. Auf Ahvenanmaan leben 26 766 Menschen. Davon 92 % schwedischsprachig und 5 % finnischsprachig. Ausländer waren es im Jahr 2005 1.627 Personen, 6,1 %.

Ahvenanmaa ainoa kaupunki on Maarianhamina, jossa asuu 10 772 ihmistä (31.12.2005). Se on perustettu vuonna 1861. Kaupunginn nimi tulee keisarinna Maria Aleksandrovnan mukaan. Hän oli Venäjän keisari Aleksanteri II:n puoliso, syntyjään Hessen-Darmstadtin prinsessa, Ludvig II:n tytär. Maria Aleksandrovnan mukaan on nimetty myös Mariinksi-teatteri.

Ahvenanmaa`s einzigste Stadt ist Maarianhamina, in welcher 10 772 Menschen leben. ( Stand 31.12.2005). Sie wurde im Jahre 1861 gegruendet. Der Name der Stadt kommt von der Kaiserin Maria Aleksandrovna. Sie war die Gattin des Kaisers Alexander II und wurde geboren als Prinzessin von Hessen in Darmstadt, als Tocher Ludwig II. Von Maria Aleksandrovna kommt auch der Name des Mariinski-Theaters.

Kun Ruotsi oli hävinnyt sodan Venäjää vastaan, Suomi ja samalla Ahvenanmaa siirtyivät osaksi Venäjää.

Venäjä rakensi Bormarsundin liinoituksen, joka tuhoutui Oolannin sodassa. Oolannin sota oli osa Krimin sotaa (1853), jossa Venäjä taisteli Turkkia, Britanniaa, Ranskaa, Sardinian kuningaskuntaa ja Itävaltaa vastaan. Sodan jälkeen Ahvenanmaan saaret demilitarisoitiin.

Als Schweden im Krieg gegen Russland verlorenging, gingen auch Finnland und Ahvenanmaa in den Russisches Besitz ueber.

Russland baute die Bormarsund Festung, welche im Oolanni Krieg vernichtet wurde. Der Oolanni-Krieg war ein Teil des Krimkrieges (1853), in welchem Russland gegen die Türkei, England, Frankreich, das Sardinsche Königreich und Österreich kämpfte.

Nach dem Krieg wurden die Ahvenanmaa Inseln demilitarisiert.

Suomen sisällissodan aikana vuonna 1918 Ruotsi lähetti omia sotilaitaan Ahvenanmaalle ilmeisesti valmistelemaan Ahvenenmaan liittämistä Routsiin.

Ruotsalaiset kuitenkin pakenivat saksalaisten sotilaiden tieltä. Lokakuussa 1921 kirjoitettiin Genevessä kansainvälinen sopimus Ahvenanmaan neutralisoimisesta.

Nykyisinkään Ahvenanmaalla ei ole sotilaita eikä ahvenanmaalaisten miesten tarvitse käydä armeijaa tai siviilipalvelusta niin kuin mannersuomalaisten miesten.

Während des finnisches Buergerkrieges im Jahre 1918 schickte Schweden eigene Soldaten auf Ahvenanmaa, offensichtlich, um vorzubereiten, das Ahvenanmaa an Schweden uebergeht. Die Schweden jedoch trafen auf die deutschen Soldaten des Weges.

Im Oktober 1921 schrieb man in genf die internationale Abmachung, dass Ahvenanmaa in eine Neutralisierung uebergeht.

Gegenwärtig sind auf Ahvenanmaa keine Soldaten und die Männer auf Ahvenanmaa muessen auch nicht zur Armee oder zum Zivildienst, so wie die Männer auf dem Finnischen Festland.

Merenkulku on hallitseva elinkeino Ahvenanmalla. Laivaliikenne on lisännyt voimakkaasti turismia. Ahvenanmalle matkustaa n. 1,8 miljoonaa ihmistä vuodessa. Kesäisin monet vieraat tulevat omilla purje-tai moottoriveneillään.

Die Schifffahrt ist das vorherrschende Gewerbe auf Ahvenanmaa.

 

 

 

 

 

 

 

Die Schiffsunternehmen bringen viele Touristen. Ca. 1,8 Millionen Menschen reisen im Jahr auf Ahvenanmaa. Im Sommer kommen viele Gäste mit dem eigenen Segel- oder Motorboot.

Maatalous ja kalastus ovat tärkeitä elinkeinoja harvaanasutussa saaristodda, vaikka ne eivät tuokaan paljon rahaa Ahvenanmaalle. Lisäksi elintarviketeollisuus saa niistä raaka-aineita. Hyvä ilmasto on mahdollistanut erikoistuotteiden viljelyn, esim. sipulin, kiinankaali, sokerijuurikkaan, perunan ja oemmenan.

Landwirtschaft und Fischfang sind die wichtigsten Erwebszweige der duennbesiedelten Insel, obwohl es nicht viel Geld bringt fuer Ahvenanmaa.

Hinzukommt noch die Nahrungsmittelindustrie. Gutes Klima schafft die Voraussetzung fuer den Anbau besonderer Pflanzen, wie z.B. Zwiebeln, Chinakohl, Zuckerrueben, Kartoffeln und Äpfel.

Ahvenanmaan teollisuus on pientä verrattuna Manner-Suomen teollisuuteen.

Ahvenanmalle on kuitenkin syntynyt kansainvälinen korkean teknologian muoviteollisuus. Lisäksi Ahvenanmaalla on metalli-ja konepajateollisuutta, puusepänverstaita, kirjapainoja sekä elektronikkateollisuutta.Die Industrie auf Ahvenanmaan ist klein verglichen an der Industrie des Festlandes.

Auf Ahvenanmaan wurde jedoch eine international hohe technologische Kunststoffindustrie geboren.

Ausserdem gibt es auf Ahvenanmaan Metall-und Maschinenbauindustrie, Tischlerwerkstätten, Buchdruckereien sowie Elektroindustrie.

 

http://www.aland.ax/alandfi/

 

 

 

 

Ahvenanmaan on yhteensä 16 kuntaa, joista Maarianhamina on ainoa kaupunki.

* Brändö     * Eckerö    * Finström   * Geta    *   * Hammarland  * Jomala  * Kumlinge * Lemland  * Lumparland  * Maarinanhamina  * Saltvik  *Sottunga  * Sund   * Vårdö

Ahvenanmaa hat 16 Gemeinden, wobei Maarianhamia die einzigste Stadt ist.


In einigen Straßen gibt es sie noch die typischen Holzvillen aus der Zeit Marias, und der Eindruck ist ruhig, idyllisch und grün. Mariehamn ist aber auch eine kleine Großstadt mit modernen Gebäuden und umfassenden Dienstleistungsangeboten.

Die Stadt Mariehamn ist eine junge Stadt. Gegründet wurde sie 1861, in der Zeit, als Åland und Finnland ein Teil des großen russischen Zarenreiches war. Maria, die Gemahlin von Zar Alexander II verlieh der Stadt ihren Namen.

Herzlich Willkommen !!!

Webseite

Kirkkoja - Kirchen

 

 

Hammarland :  website

 

 

Hammerlandin kirkko ( Pyhän Katariina Aleksandrialaisen kirkko )

Pyhän Katariina Aleksandrialaisen kirkko on rakennettu 1200-luvun lopulla. Se on muodoltaan pitkäkirkko ja tuhoutui tulipalossa 1400-luvun alussa.

Kirkkoa on korjattu ja muutettu 1830-luvulla. Seinämaalaukset ovat 1400-luvulta ja saarnatuoli saatiin vuonna 1650. Alttaritaulun on maalannut R.W. Ekman vuonna 1869.

 

 

 

Die Hammerland Kirche ( St. Katarina Aleksandria Kirche )

Die St. Katarina Aleksandria Kirche wurde Ende des 12. Jahrhunderts erbaut.

Sie ist förmlich die grösste Kirche und wurde durch ein Feuer Anfang des 14. Jahrhunderts zerstört. Die Kirche wurde restauriert und verändert im Jahre 1830. Die Wandmalereien sind vom 14. Jahrhundert und die Kanzel bekam sie im Jahre 1650. Das Altarbild wurde von R.W. Ekman im Jahre 1869 gemalt.

 

 

Eckerö 

 

 

 

Eckerön kirrko ( Pyhän Laurentiuksen kirkko )

 

Pyhän Laurentiuksen kirkko on rakennettu 1280-luvalla ja se korvasi aiemman puukirkon. Torni lisättiin vuonna 1467. Seinämaalaukset ovat 1500-luvun alkupuolelta. Kirrkoa on korjattu 1600-luvulla ja 1700-luvun alkupuolella, sekä tehty muutostöitä 180-luvulla. Alttaritaulun on maalannut B. Reinhold vuonna 1876. Kirkonkello on peräisin 1200-luvun alkupuolelta.

 

 

 

Die St. Lars Kirche  

 

wurde 1280 erbaut und ersetzte die fruehere Holzkirche. Der Turm wurde 1467 hinzugefuegt. Die Wandmalereien sind aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert und zu Beginn des 17. Jahrhunderts restauriert, es wurden auch Veränderungsarbeiten im 18. Jahrhundert vorgenommen. Das Altargemälde wurde im Jahre 1876 von B. Reinhold gemalt. Die Kirchenuhr stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

 

Jomala 

 

 

 

Jomalan kirkko ( Pyhän Olavin kirkko )

Pyhän Olavin kirkko on rakennettu noin 1260 - 1280 - luvuilla, mutta vanhimmat osat saattavat olla peräisin edeltävältä vuosisadalta. Kirkkoa koristavat seinämaalaukset ovat peräisin 1280-luvulta. Kirkon nykyinen ulkomuoto on peräisin 1800-luvun laajennustöistä. Pyhän Olavin kirkko on suomen vanhin säilynyt kirkko.

Die St. Olaf Kirche wurde zwischen 1260 und 1280 erbaut, aber der älteste Teil wurde bereits im vorangegangen Jahrhundert errichtet. Die Kirche schmuecken Wandmalereien, die aus dem Jahre 1280 stammen. Der gegenwärtig äussere Form der Kirche stammt aus dem 18. Jahrhundert durch Erweiterungsarbeiten.

Die St. Olaf Kirche ist Finnlands älteste und verschontgebliebene Kirche.

HELSINKI - FINNLAND 0