Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

 

 

KAUPPATORILLE HELSINGISSÄ

 

On The Market Square At  Helsinki 

 

Auf Dem Handelsmarkt in Helsinki 

 

 

Keisarinnan kivi on Helsingin vanhin julkinen muistomerkki. Se pystytettiin Helsingin kauppatorille Nikolai I:n puolison saksalaissyntyisen keisarinna Aleksandran ensimmäisen Helsingin-vierailun muistoksi. Venäjän keisari puolisoineen kävi tutustumassa Suomen uuden pääkaupungin keskustan rakennustöihin kesällä 1833.

Muistomerkin keskeinen osa on punagraniittinen obeliski. Sen huipulla on pronssinen maapallo, jonka päällä on Venäjän keisarisuvun symbolina kaksipäinen kotka. Kotkan rinnassa on Suomen leijonavaakuna. Egyptistä peräisin olevaa obeliskia käytettiin Euroopassa jo antiikin aikana muistomerkkien perusmuotona - mm. juhlavissa, historiallisia tapahtumia kuvaavissa veistoksissa sekä hautamuistomerkeissä. Keisarinnankivi jatkaa 1800-luvun alussa empiren aikana suosittua antikisoivaa perinnettä.

Suomen- ja latinankieliset tekstit kertovat Keisarinnankiven tarkoituksesta:
Keisarinna Alexandralle Suomen pääkaupungissa ensikerran käyneelle XXIX.p: Touko X.p: Kesä MDCCCXXXIII Imperatrici Alexandrae Metropolin Finlandiae Primum Adventati die XXIX Maji X Juni MDCCCXXXIII

Muistomerkki on paikalla, jossa Alexandra ja Nikolai astuivat maihin heidät Helsinkiin kuljettaneesta Ischora -nimisestä höyrylaivasta. Keisarinnankivi paljastettiin suurin juhlallisuuksin Nikolain päivänä 18.12.1835. Venäläiset matruusit vetivät 17.4.1917 alas pronssisen pallon ja kaksoiskotkan, joka rikkoontui. Kokonaisuus korjattiin ja palautettiin takaisin obeliskin huipulle vasta vuonna 1971.

Kaksipäinen amalgamikullattu kotka on lintumaalarina tunnetun Magnus von Wrightin suunnittelema. Maapallo kullattiin ja kaksoiskotka konservoitiin Helsinki 450-juhlavuoden ja kulttuuripääkaupunkivuoden 2000 kunniaksi.


Lähde:

Kauppatori on Helsingin toreista huomattavin ja turistien suurimmassa suosiossa. Se sijaitsee Helsingin historiallisen keskustan etelälaidalla, Eteläsataman lahden perukassa ja rajautuu etelässä mereen, pohjoisessa torin reunaa pitkin kulkevaan Pohjoisesplanadiin, lännessä Unioninkatuun, jonka toisella puolelta alkaa Esplanadin puisto, sekä idässä Katajanokan kanavan suulla olevaan Linnanaltaaseen.

 

Der Handelsmarkt ist wohl von den Märkten in Helsinki der bekannteste und fuer Touristen grösste Anziehungspunkt.

Er ist gelegen im historsichen Zentrum der Stadt und grenzt an die Suedseite des Suedhafens zur Ostsee. An der Norseite des Marktes grenzt und beginnt der lange Fussgängerdurchgang durch den bekanntenEsplanadi Park, das gruene Herz der Stadt. Zum Osten des Marktes grenzt der Kanaleingang zum Schlossteich und Katajanokka.

 

 

A Panorama Tour in the Centre of Helsinki

Market Square you can watch here:

 

The busy Market Square, with its orange stalls, between the sea and the impressive row of historical buildings is the first view to catch the eye of the visitor arriving by sea. On one side of the bay is the South Harbour, on the other the Katajanokka headland. Facing out to sea are Helsinki City Hall, the Swedish Embassy and the Presidential Palace.

 

Der Handelsplatz mit seinen orangen Ständen, zwischen dem Meer und der Reihe beeindruckender historischer Gebäude, ist der erste Blick der Besucher, die auf dem Seeweg ankommen, welche sie mit den Augen einfangen können. Auf der einen Seite der Bucht ist der Suedhafen, auf der anderen die Katajanokka Landzunge. Gegenüber dem Meer sind Helsinki`s City Hall, die schwedische Botschaft und der Präsidentenpalast.

One notable feature of the Market is the old Market Hall on the south shore, the first of its kind in Finland and opened in 1889. Rising out of the fountain near the Esplanade Park at the western end of the Market is the statue of Havis Amanda, the mermaid symbol of Helsinki.

 

 

The hustle and bustle of the Market and its appetising smells act as a magnet for shoppers and for anyone looking for a snack or a coffee. Food and other wares have been changing hands at the Market Square since the 18th century, which also saw the start of the ever-popular Baltic Herring Market in October.

Historia

1800-luvun alkuun asti Kauppatorin paikalla oli mutaisen Kaupunginlahden pohjukka kalalaitureineen. Lahtea käyttivät markkinapaikkanaan lähiseudun kalastajat, jotka kiinnittivät veneensä laitureihin ja myivät kalojaan helsinkiläisille. Noin nykyisen Pohjoisesplanadin paikalla kulki Eteläinen Rantakatu, jonka takaa alkoi kaupunkiasutus. Varsinaisena kauppatorina käytettiin tuolloin Suurtoria, joka sijaitsi nykyisen Senaatintorin paikalla.

Kauppatori syntyi 1800-luvun alussa, jolloin Helsingin keskusta rakennettiin uudelleen Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi. Johan Albrecht Ehrenströmin asemakaavassa vuodelta 1812 vanhasta Suurtorista tehtiin uusi monumentaaliaukio Senaatintori ja entisten kalalaiturien paikalle sijoitettiin uusi kauppatori. Mutaiseen ja matalaan lahdenpohjukkaan piti ajaa runsaasti täyttömaata, jotta siihen saatiin rakennettua leveä ja laivaliikenteelle sopiva tori. Torille rakennettiin kolme satama-allasta: itäpäähän allas Viaporin liikenteelle (nyk. Linnanallas), länsipäähän allas kalastajaveneille (nyk. Kolera-allas) ja sen eteläpuolelle allas höyrylaivoille (nyk. Vironallas). Torin rakennustöiden yhteydessä kaivettiin myös Katajanokan kanava.

1890-luvulla Kauppatorin rantaa pitkin vedettiin Katajanokalle kulkenut satamarata; tämän vuoksi toria laajennettiin merelle päin ja sen päihin rakennettiin kaksi kääntösiltaa, jotta junat pääsisivät Kolera-altaan suun ja Katajanokan kanavan yli. Rautatieliikenne Katajanokalle lakkautettiin ja kiskot purettiin 1980-luvulla.

Nähtävyyksiä ja huomattavia rakennuksia

Keskellä Kauppatoria on Keisarinnankivi, Helsingin vanhin julkinen muistomerkki, joka pystytettiin Nikolai I:n puolison keisarinna Aleksandran ensimmäisen Helsingin-vierailun muistoksi 1835. Se paljastettiin 1835 paikalla, jossa keisari ja keisarinna olivat astuneet maihin laivastaan. C. L. Engelin suunnittelema Keisarinnan kivi on punagraniittinen obeliski jonka huipulla on pronssinen maapallo ja sen päällä keisarillisen Venäjän kaksoiskotka. Venäläiset matruusit kivittivät pallon ja kotkan alas vallankumousvuonna 1917, mutta ne säilyivät tallessa ja palautettiin kunnostettuina paikalleen 1972.

Torin länsipäässä lähellä Unioninkatua ja Esplanadin puistoa on suihkulähde Havis Amanda (Ville Vallgren 1908), yksi Helsingin tunnetuimpia veistoksia.

Kauppatorin ympäristössä on joukko huomattavia historiallisia rakennuksia. Torin reunaa pitkin kulkevan Pohjoisesplanadin itäosan varrella sijaitsevat:

HELSINKI - FINNLAND 0