Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

Pohjolan talo

Foto: Monika Kahle

Vuolukivinaamiot

tekijä: Hilda Flodin (1877 - 1958)

 

Arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen suunnittelema Pohjolan talo on veistoksellinen, graniittia ja vuolukiveä julkisivussaan yhdistelevä rakennus. Kotimaisten luonnonkivien käyttö sekä rikas ornamentiikka liittyvät talossa toimineiden vakuutuslaitosten - Pohjolan ja Kullervon - nimiin ja luonteeseen suomalaiskansallisina yhtiöinä. Hilda Flodinin suunnitteleman vuolukiviornamentiikan aiheet nousevat Kalevalan ohella suomalaisista kansanrunoista ja saduista sekä kotimaisesta eläin- ja kasvikunnasta. 

Lähde

 

The whole house you can watch >>> HERE

  

Foto: Monika Kahle

 

Text in einer freien Uebersetzung:

 

Das von den Architekten Gesellius, Lindgren & Saarinen entworfene Nordic House hat eine statuarische Fassade aus einer Kombination von Granit und Speckstein. Die Verwendung von inländischen Naturstein, sowie eine reiche Ornamentik an dem Hause, welches als Geschäftsgebäude der Versicherung Pohjolan und Kullervo, einem finnisches Unternehmen, dient. Hilda Flodin konzipierte, in Zusammenhang mit dem finnischen Nationalepos "Kalevala", eine Sammlung von Gedichten und Märchen, die Speckstein - Ornamentik.

Foto: Monika Kahle

Text in a free translation:

 

The Nordic House, designed by the architects Gesellius, Lindgren & Saarinen has a statuesque facade of a combination of granite and soapstone. The use of domestic natural stone, as well as a rich ornamentation of the house, which serves as a commercial building insurance Pohjolan and Kullervo, a Finnish company. Hilda Flodin designed, in conjunction with the Finnish epic "Kalevala", a collection of poems and fairy tales, the soapstone - ornamentation.

HELSINKI - FINNLAND 0