Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

Aamulla / Vasikat

tekijäMiina Äkkijyrkkä (1949 - )

Aamulla-veistos on tuttu myös nimellä Juottovasikat. Veistos on pronssia ja se on Miina Äkkijyrkän lehmäveistoksille ominaisesti realistinen perustuessaan tarkkaan luonnonhavainnointiin sekä lehmien tuntemukseen.

Toinen Miina Ärkkijyrkän lehmäteos, auton romuista koottu Peltilehmä, on ollut väliaikaisesti esillä ajokaistojen ja liikenteen väliin jäävällä nurmikolla Ruoholahden rannassa.

Die Skulptur "Kälber am Morgen" ist  auch unter der Bezeichnung

"Mastkälber" bekannt. Die Skulptur ist aus Bronze und es ist von Miina  Äkkijyrkkä unter sorgfältiger Beobachtung der Natur und das Wissen um die Kühe, sehr naturgetreu erschaffen worden.

The sculpture "calves in the morning" is also known as
"Veal calves" known. The sculpture is made of bronze and it has been very faithfully created by Miina Äkkijyrkkä under careful observation of nature and the knowledge of the cows.

HELSINKI - FINNLAND 0