Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

 

 

Gert Skytten puisto, Munkkiniemi

 

Ratsastajamestari Gert Skytte oli tuolloin merkittävä maanomistaja ja hänellä oli asuntoja Munkkiniemessa, Talissa ja Lauttasaaressa.  Vuonna 1871 Meilahti siirtyi kaupungin omistukseen oltuaan 1770-luvulla osa Munkkiniemen säteritilaa.

Tekstin lähde:

 

1620-luvulla kenraalikuvernööri Johan Skytte ja ratsumestari Gert Skytte palvelivat molemmat kuningas Kustaa II Aadolfia, mutta eivät olleet sukua keskenään.

Tekstin lähde:

Maaemo suojelee poikaansa, Wäinö Aaltonen (1894 - 1966)

Mutter Erde zu schützen ihren Sohn - Mother earth to protect her son


Gert Skytten puisto, Munkkiniemi - Gert Skytten park in Munkkiniemi, a part of Helsinki

 

Maaemo suojelee poikaansa kuuluu Wäinö Aaltosen myöhäiskauden tuotantoon, se on signeerattu vuodelle 1959. Veistoshahmojen kuvauksessa Aaltonen on vapautunut raskaasta monumentaalisuudesta ja teoksessa ilmenee ekspressiivinen pohjavire. Pojan hahmon klassismi on saanut vastaparikseen kubistisemmin luonnostellun symbolisen naishahmon. Pronssiin valettu kaksifiguurinen veistos seisoo harmaagraniittijalustalla. Teoksen korkeus on 240 cm ilman jalustaa. Veistos paljastettiin 5.6.1960. Maaemo suojelee poikaansa on Munkkiniemen sankarihaudalla, jonka ympäristön on suunnitellut arkkitehti, professori Aulis Blomstedt. Veistoksen jalustassa on teksti Pro Patria.

 

Lähde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Skulptur Mutter Erde, die ihren Sohn schützt, ist eine späte Produktion  von Wäinö Aaltonen und wurde im Jahre 1959 signiert. In der Charakterbeschreibung der Skulptur hat Aaltonen eine schwere Monumentalität freigesetzt und das Werk zeigt expressive Grundtöne. Des Jungen klassizistische Gestalt  steht im Gegensatz zu der gekoppelten kubistisch natuerlichen weiblichen Figur. Die zweifiguerige Bronze-Skulptur steht auf einem grauen Granitsockel. Die Höhe des Werkes beträgt 240 cm, ohne Sockel. Die Skulptur wurde am 5.6.1960 enthüllt. Mutter Erde, die ihren Sohn schuetzt befindet sich  am Munkkiniemen Heldengrab, dessen Umfeld der Architekt, Professor Aulis Blomstedt entworfen hat. Im Sockel der Skulptur ist der Text "Pro Patria" eingraviert.

 

In einer freien Uebersetzung

The sculpture of Mother Earth to protect her son, is a late production of Wäinö Aaltonen and was signed in 1959. In the character description of the sculpture Aaltonen has released a heavy monumentality and expressive work shows fundamentals. Classic appearance of the boy is in contrast to the coupled natural cubist female figure. The two figurative bronze sculpture stands on a gray granite base. The height of the plant is 240 cm, without stand. The sculpture was unveiled on 05.06.1960. Mother Earth, who protects her son is at Munkkiniemen hero's grave, has designed its environment, the architect, Professor Aulis Blomstedt. In the base of the sculpture, the text "Pro Patria" is engraved.

 

in a free translation

HELSINKI - FINNLAND 0