Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

 

Lönnrotin puistikko, Lönnrotinkatu 5-7, Kamppi

Lönnrotin puistikko on mahdoton olla huomaamatta. Se on Vanhan Kirkkopuiston (Ruttopuisto) toisella puolella aivan Ressun lukion "takapihalla". Lönnrotin puistikko on tiettävästi nimetty Elias Lönnrotin mukaan joka on merkittävimpiä suomen kielen tutkijoita Mikael Agricolan lisäksi.  Lähde

Elias Lönnrot

 

tekijä:  Emil Wikström (1864 - 1942)

 WIKIPEDIA

 

Elias Lönnrot (1802-84) oli lääketieteen tohtori, kielitieteilijä sekä suomen kielen ja kansanrunouden tutkija ja kerääjä. Vuosina 1853-62 hän toimi Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professorina. Lönnrot oli merkittävimpiä suomen kielen kehittäjiä 1800-luvulla ja työskenteli uutterasti sen aseman parantamiseksi. Lönnrotin julkaisutoiminta oli erittäin laajaa. Se ulottui lääketieteellisistä artikkeleista Kantelettareen (1841) sekä kansalliseepokseen Kalevalaan, jonka runot hän keräsi, toimitti ja julkaisi (1835, 1849). Myös suomalais-ruotsalainen sanakirja oli hänen toimittamansa (1880). Lönnrotista tuli jo elinaikanaan kansallisesti tunnustettu ja palkittu suurmies.

 

Lönnrot (1802-1884) war Arzt, sowie finnischer Sprachwissenschaftler und Volkskundler und Sammler. Zwischen 1853-62 war er an der Universität von Helsinki, finnische Sprache und Literatur-Professor. Lönnrot war der wichtigste Entwickler der finnischen Sprache um 1800 und arbeitete hart, um die Situation zu verbessern. Lönnrots Herausgaben waren sehr umfangreich. Es erstreckte sich von der medizinischen Artikeln Kanteletar (1841), sowie der finnisch nationalen Kalevala, dessen Gedichte er sammelte, bearbeite und veröffentlichte (1835, 1849). Außerdem wurde das finnisch-schwedischen Wörterbuch durch ihn herausgegeben (1880). Lönnrot wurde zu einer auf Lebensdauer national anerkannte und preisgekrönte Persönlichkeit.
 

Lönnrot (1802-1884) was a physician, a Finnish linguist and folklorist and a collector. Between 1853-62 he was at the University of Helsinki, a Finnish language and literature professor. Lönnrot was the principal developer of the Finnish language in 1800 and worked hard to improve the situation. Lönnrot editions were very extensive. It stretched from the medical articles Kanteletar (1841), and the Finnish national Kalevala, whose poems he collected, edit and published (1835, 1849). In addition, the Finnish-Swedish dictionary was published by him (1880). Lönnrot became a life on nationally recognized and award-winning personality.
 

Muistomerkissä yhdistyy realistinen veistosnäkemys osittain runollisiin ja mielikuvituksellisiin aiheisiin. Lönnrot istuu runonkerjuumatkalla pieksut jalassa kirjoittamassa muistikirjaan kuuntelemiaan syntysanoja ja lauluja. Selvästi näköisenä esitetyn Lönnrotin vierellä on kaksi runohengen ruumiillistumaa. Vasemmalla on Väinämöinen, Kalevalan eeppisten ja loitsurunojen symboli. Oikealla jalustan juurella on Kantelettaren ja Kalevalan lyyristen ja laulurunojen vertauskuvana Impi.

 


Lisää tietoja tässä:

HELSINKI - FINNLAND 0