Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

 

Sibeliuksen puisto

Sibeliuksen puisto on puistoalue Helsingin Taka-Töölössä Seurasaarenselän ja siihen liittyvän Humallahden rannalla. Se on kasvillisuudeltaan monipuolinen maisemapuisto, ja siellä on myös presidentti Mauno Koiviston 60-vuotispäivän kunniaksi vuonna 1983 istutettu visakoivikko. Puistossa on myös pieni lampi.

 

Der Sibelius Park ist ein Park im Stasteile hinteres Töölö, der Ruecken von Seurasaari und dem daran gelegenen Strand von Humallahti. Im Park findet man eine reiche Vegetations- Landschaft. Hier wurde auch anlässlich des 60. Jubiläums im Jahr 1983 des Präsident Mauno Koivisto, ein Birkenwäldchen geplanzt. Der Park hat auch einen kleinen Teich.

 

The Sibelius Park is a park in the district Taka-Töölö, the back of the isalnd Seurasaari and the located beach of Humallahti. In the park you will find a rich vegetation landscape. This was also the occasion of the 60th Anniversary of President Mauno Koivisto, where was planted a birch grove in 1983. The park also has a small pond.

 

The Sibelius Monument (Finnish: Sibelius-monumentti) is dedicated to the Finnish composer Jean Sibelius (1865–1957). The monument is located at the Sibelius Park (Finnish: Sibeliuspuisto) in the district of Töölö in Helsinki, the capital city of Finland.

WIKIPEDIA

 

Sibelius-monumentti, Sibelius Denkmal - Eila Hiltunen (1922 - 2003)

 

Sibeliuksen puisto, Taka-Töölö

Jean Sibelius (1865-1957) on Suomen musiikinhistorian huomattavin säveltäjä ja hän oli suomalaisen kulttuurin suurmiehiä. Sibeliuksen tuotannon rungon muodostavat sinfoniat ja sinfoniset runot, joissa näkyy siirtymä karelianistisesta kansallisromantiikasta aina tonaalisiin kokeiluihin asti.

 

Jean Sibelius (1865-1957) war einer von Finnlands prominentesten Komponisten der Musikgeschichte, und er war einer der großen Männer der finnischen Kultur.

 

Jean Sibelius (1865-1957) was one of Finland's most prominent composers of music history and he was one of the great men of the Finnish culture.

Ilmatar ja sotka

Ilmatar und die Ente ist eine der bekanntestes Arbeiten des finnischen Bildhauers Aarre Aaltonen. Es zeigt die Erschaffung der Welt aus der Perspektive des Kalevala. Epische Thread wird zum Art Deco und bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Klassizismus beschrieben wurde. Die Statue befindet sich in Helsinki, ebenfalls im Sibelius Park, in jenem Teil des Parkes, welcher von der Ostseite des Mechelininstrasse angeordnet ist.

Die im Jahre 1928 gegruendete finnische Kulturstiftung, welche im Jahre 2003 mit der Leo und Regina Wainstein Stiftung zusammengeführt wurde, hatte einen Wettbewerb im Jahr 1939 zur Anschaffung einer Skulptur in Helsinki zum Thema "Kalevala Skulptur"  eröffnet. Aaltonen gewann den Wettbewerb.

Die Bronze-Skulptur wurde erst nach dem Krieg im Jahr 1946 enthüllt. Im  Vehmaa Granitsockel der Statue wurde Tuuli neittä tuuitteli eingraviert, es ist die erste Strophe aus einen Kalevala - Gedicht, welches die Ilmatar und die Ente als einen Teil der Schöpfung der Welt beschreibt.

Ilmatar and the duck is one of the most famous works of the Finnish sculptor Aarre Aaltonen. It shows the creation of the world from the perspective of the Kalevala. Epic thread is for Art Deco and refers to the way how the classicism was described. The statue is located in Helsinki, also in Sibelius Park, is disposed in that part of the park from the east side of Mechelininstrasse.

Founded in 1928, Finnish Cultural Foundation, which was merged in 2003 with the Leo and Regina Wainstein Foundation, had opened a competition in 1939 for the purchase of a sculpture in Helsinki on "Kalevala sculpture". Aaltonen won the competition.

The bronze sculpture was unveiled only after the war in 1946. In Vehmaa granite base of the statue Tuuli neittä tuuitteli was engraved, it is the first stanza from a Kalevala - poem, which describes the Ilmatar and the duck as a part of the creation of the world.

Ilmatar ja sotka on suomalaisen kuvanveistäjä Aarre Aaltosen tunnetuimmaksi teokseksi mainittu teos, joka esittää maailman syntyä Kalevalan näkökulmasta. Eeppistä aihetta on kuvattu art decoon ja klassismiin viittaavalla tavalla. Patsas sijaitsee Helsingissä Sibeliuksen puistossa, puiston halkovan Mechelininkadun itäpuolella.

Vuonna 1928 perustettu, Suomen Kulttuurirahastoon 2003 sulautettu Leo ja Regina Wainsteinin säätiö järjesti vuonna 1939 patsaskilpailun, jolla oli tarkoitus hankkia Helsinkiin Kalevala-aiheinen veistos. Aaltonen voitti kilpailun.

Pronssiin valettu veistos paljastettiin vasta sodan jälkeen vuonna 1946. Patsaan Vehmaan graniittia olevaan jalustaan on kaiverrettu Tuuli neittä tuuitteli, säe on Kalevalan ensimmäisestä runosta, joka kuvaa Ilmatarta ja sotkaa osana maailman luomista.

Mechelininkadun länsipuolella olevassa osassa puistoa on Eila Hiltusen Sibelius-monumentti. WIKIPEDIA

 

HELSINKI - FINNLAND 0