Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

SEURASAARI Matleena day 23.07.2006

 

Matleena on suomalainen naisen etunimi, josta on käytössä myös harvinaisempi muunnelma Mataleena. Nimi on muunnos kansainvälisestä naisennimestä Magdalena, joka merkitsee Magdala-nimisen kylän asukasta. Heprealainen kylännimi Magdala merkitsee tornia. Magdalena-nimen eri muunnelmineen on tehnyt suosituksi Raamatun Magdalan Maria, josta on käytetty monissa erikielisissä raamatunkäännöksissä, muun muassa vuoden 1938 raamatunsuomennoksessa nimeä Maria Magdalena.

Suomessa Matleenan nimipäivä on 22. heinäkuuta, joka on vanhastaan ollut Magdalan Marian muistopäivä. Muodossa Matleena nimi tuli almanakkaan vuonna 2000, jolloin sieltä samalla poistettiin samana päivänä aikaisemmin ollut nimi Mataleena. Samana päivänä on myös Leenan, Leenin ja Lenitan nimipäivä.

Vuoden 2009 heinäkuuhun mennessä Suomessa on väestörekisteriin merkitty 2 870 Matleenaa ja 102 Mataleenaa.  WIKIPEDIA

 

Matleena ist ein finnischer Frauenname, so auch die etwas weniger verbreitete Variante Mataleena. Der Name ist eine Form des internationalen Frauennamens Magdalena, welche  auch an die Dorfbewohner des Dorfes Namens Magdala erinnert. Der hebräische Name des Dorfes von Magdala bedeutet Turm. Der Name Magdalena wurde bereits in der Bibel erwähnt, und in den vielen sprachlichen Bibelübersetzungen, darunter die 1938 finnischen Übersetzung der Bibel ,wurde der Name von Maria Magdalena populär.

In Finnland ist der Matleena- Namenstag  am 22. Juli, welcher zu einer traditionellen Erinnerung an Maria Magdalena wurde. Matleena kam in dieser Form in das Namens  Almanach im Jahre 2000, man enfernte somit gleichzeitig den fuer den 22. Juli alten Namen  Mataleena. Im Jahre 2009 wurden bis Juli von der Bevölkerung in Finnland 2 870 Matleena registiert und 102 Mataleenaa registriert.

 

Freie Ubersetzung: Monika Kahle

 

 

 

HELSINKI - FINNLAND 0