Tervetuloa - Welcome - Herzlich Willkommen

Our visit in Turku

1. - 2. July 2011

Der Generalgouverneur Per Brahe

 

Tiedosto:Per Brahes statue, white background.jpg 

Brahenpuistossa sijaitsevalla jalustalla seisoo pronssinen kenraalikuvernööri Pietari Brahe. Kuvanveistäjä Walter Runebergin pronssinen Brahe paljastettiin vuonna 1888. Puisto sijaitsee Porthaninpuiston ja Tuomiokirkon välissä. Puistoalue oli ennen suuri, sillä se liittyi kokonaisuudessaan Suurtorin alueeseen

 

In Brahes Park steht auf einem Sockel aufgestellt ein bronzener General-Gouverneur Per Brahe. Der Bronze Bildhauer Walter Runeberg erschuf Brahe und das Denkaml wurde 1888 enthüllt. Der Park befindet sich zwischen der Kathedrale und dem Park von Porthan. Die Parkanlage wurde mit in das Gebiet um den Großen Platz angeschlossen.

 

In Brahes Park stands on a pedestal erected a bronze Governor-General Per Brahe. The bronze sculptor Walter Runeberg created Brahe and the monument was unveiled 1888th. The park is located between the cathedral and the park of Porthan. The park has been connected with in the area around the Grand Place.

Kenraalikuvernööri Pietari Brahe asui Turun Linnassa yhdessä puolisonsa Kristiina Katariina Stenbockin kanssa hallinnointikautensa ajan. Pietari Brahen aikana linna oli seuraelämän keskus, ja Brahe tunnettiinkin valtiomiestaidoistaan. Kansa oli kovin kiintynyt Brahen vaimoon, ja tämän kuoltua Suomessa vallitsi maansuru. Pietari Brahe oli edistyksellinen mies, sillä hän perusti Suomen ensimmäisen yliopiston Turun Akatemian vuonna 1640. Lisäksi hän järjesti postilaitoksen, kunnosti maantieverkostoja sekä perusti useita kaupunkeja. Brahen aika oli Suomessa onnellista aikaa.

 

Der Generalgouverneur Per Brahe lebte in Turku im Schloss zusammen mit seiner Frau Christina Catherine Stenbock während ihrer Regierungszeit. Mit Brahe wurde die Burg zum Zentrum des gesellschaftlichen Lebens und Brahe war als Staatsmann durch seine Fähigkeiten bekannt. Die Leute liebten Brahes Frau und ihr Tod war Grund einer grossen Landestrauer. Brahe war ein fortschrittlicher Mann, er gruendete die Universität von Turku, Finnlands erste Akademie im Jahre 1640. Darüber hinaus erschuf er die Poststellen, das Straßennetz und gründete eine Reihe von Städten. Brahes Zeit war fuer Finnland eine glückliche Zeit.

 

The Governor-General Per Brahe lived in Turku in the castle with his wife, Christina Catherine Stenbock during her reign. Brahe made the castle to the center of social life and he was known as a statesman by his abilities. The people loved Brahes wife and her death was due to a large national mourning. Brahe was a progressive man, he founded the University of Turku, Finland's first academy in 1640. He also created the post office, the road network and established a number of cities. Brahe's time for Finland was a happy time.
VAIN PARASTA BRAHELLE

Turun palon jälkeen ensimmäiset puistoistutukset aloitettiin vuonna 1833 nykyisen Brahenpuiston alueelta istuttamalla sinne kolme erillistä puistikkoa. Brahen patsaan pystytystä kuitenkin edelsi puistikon laajennus ja uudistaminen, josta vastasi kaupungin puutarhuri Oscar Rudolf Gauffin. Suunnitelmien mukaan istutuksia lisättiin ja käytäväverkostoa laajennettiin. Vuonna 1888 patsas vihdoin pystytettiin keskelle hiekkakenttää.

Brahe oli turkulaisille mieluinen henkilö, ja hänen patsaansa sijainti hiekkakentän keskellä herätti arvostelua. Vuonna 1899 uusi kaupunginpuutarhuri Lars Mauritz Fabian Hammarberg teki esityksen Brahenpuiston uudistamisesta sekä patsaan ympäristön nurmettamisesta ja näyttävien kukka-asetelmien istuttamisesta puistoon. Näin Brahen patsas sai arvoisensa paikan. 1930-luvun lamavuosien vuoksi kukkaistutuksia jouduttiin kuitenkin supistamaan tuntuvasti.

KUVANVEISTÄJÄ WALTER RUNEBERG

J. L. Runebergin poika Walter Runeberg (1838–1920) kuului Suomen ensimmäisiin kuvanveistäjiin. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat veistokset J. L. Runebergista sekä Aleksanteri II:sta. Pietari Brahen patsaan kanssa ilmeni ongelmia, kun Turussa oli valmistettu liian suuri jalusta patsaalle. Patsas saatiin kuitenkin myydyksi Raaheen, kaupunkiin jonka Brahe perusti. Tämän jälkeen Walter Runeberg teki uuden pronssiveistoksen Turkuun. Patsaan jalustaan on kaiverrettu Brahen tunnussanat "Iagh war med landett och landett med mig wääl tillfreds" eli minä olin maahan ja maa minuun hyvin tyytyväinen.

Lähde: Turun Viherlaitos
HELSINKI - FINNLAND 0